Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
1990, Tom 45

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Józefa Szymańskiego Alicja Matczuk s. 9-34
O roli teorii w histprii gospodarczej Jerzy Topolski s. 35-42
Badania nad początkami i rozwojem średniowiecznej sieci parafialnej na ziemiach polskich Eugeniusz Wiśniowski s. 43-58
Stemma codium - tradycja i nowoczesność Piotr Dymmel s. 57-68
The Cessation or Viking-Age Dirham Imports into Poland and Polabia Thomas S. Noonan s. 67-78
Pons mercati, gradus lignei, stepen i inne : uwagi o znak u władzy i prawa słowiańskich miejsc wiecowych Jacek Banaszkiewicz s. 79-89
Kiedy książę Bolesław Krzywousty stał się lennikiem księcia czeskiego w ziemi kłodzkiej? : Przyczynek do krytyki "Kronikt Czechów" Kosmasa Gerard Labuda s. 91-97
Origines et succes d'une formule epigraphique "In gremio Matris residet Sapientia Patris" s. 99-108
Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku : kwestia datacji Kazimierz Jasiński s. 109-118
Panowanie książąt opolskich w Rudzkiem w pierwszej połowie XIII w. Ryszard Rosin s. 119-127
Urkundell zweier Koniginnen von Bohmen - Gemahlinllell Ottokars II. (1247- 1278) Saša Dušková s. 129-135
Zur zeitgenossischen Terminologie der diplomatischen Schriftstiicke des bohmischen Mittelalters I. (bis in die Mitte des 13. Jh.) Ivan Hlavacek s. 137-146
"Komentarz Średni" Awerroesa do "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa Jerzy B. Korolec s. 147-155
Poznański dokument Władysława Lokietka z 29 listopada 1314 r. Janusz Bieniak s. 157-168
Cyzjojan cysterski Rychezy z XIV wieku Henryk Wąsowicz s. 169-183
Synowie Giedymina w. ks. Litwy a następstwo tronu po nim Tadeusz Wasilewski s. 183-196
Dokument z r. 1406 dla Kazimierza Dolnego czy Kazimierza Krakowskiego? Ryszard Szczygieł s. 197-202
Wprowadzenie w życie uchwały synodu wieluńskiego 1420 r. "De fide instrumentorum" Antoni Gąsiorowski. Antoni Gąsiorowski s. 203-208
Katedralisi gdańscy : z dziejów książki w Gdańsku XV w. Edward Potkowski s. 209-219
Piętnastowieczny regulamin biblioteczny z klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie Marciniak Marciniak s. 221-230
o znaku notarialnym jako źródle poznania polskiej heraldyki średniowiecznej Krzysztof Skupieński s. 231-243
Denkmalschriften des Veit Stoss Renate Neumullers-Klauser s. 245-256
W sprawie datacji średniowiecznych dzwonów krakowskich Barbara Trelińska s. 257-264
Struktura majątkowa mieszkańców Przemyśla w drugiej połowie XV w. Henryk Samsonowicz s. 266-275
Średniowieczny Żmigród Zbigniew Perzanowski s. 277-287
Littera antiqua w polskiej średniowiecznej terminologii pisarskiej Sławomir Słowiński s. 289-302
Epigrafika w służbie genealogii : o początkach Wspinków z Będkowa Jan Szymczak s. 303-313
Ursprung des Naturalismus in dem ungarischen heraldischell Schaffen Józef Novak s. 315-322
Jeszcze o mennicy łobżenickiej w końcu XVI w. Jan Paskulski s. 323-337
Przywileje drukarskie jako źródło do dziejów książki Maria Juda s. 339-354
Nobilitacja i indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej Jerzy Michta s. 355-363
Indygeni Sejmu Czteroletniego Bartłomiej Szyndler s. 365-375
Drukarnia "Fortecy Najświętszej Maryi Panny" w Berdyczowie (1758-1844) Jerzy Plis s. 377-289
"Ocalić przeszłości pamiątki" : prenumeratorzy piśmiennictwa historycznego w pierwszej połowie XIX wieku Anna Dymmel s. 391-413
Realizacja postanowień traktatu ryskiego w sprawie archiwaliów polskich Krystyna Wróbel-Lipowa s. 415-424