Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2010, Tom 65, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby przywrócenia Kościoła greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1875-1915 Andrzej Szabaciuk s. 7-27
Policja Państwowa wobec ruchu antypaństwowego i dywersyjnego na terenie województwa wołyńskiego w latach 1921-1926 Oleh Razyhrayev s. 1, 29-51
Skutki eksperymentów medycznych przeprowadzanych na kobietach i dzieciach w niemieckich obozach koncentracyjnych Agnieszka Fedorowicz s. 1, 53-71
Geneza i kierunki działalności polskich organizacji pozarządowych w obwodzie brzeskim na Białorusi w latach 1987-2008 Hanna Paniszewa s. 1, 73-93
Powstanie i rozwój NSZZ" Solidarność" na UMCS w latach 1980-1989 Magdalena Bielska s. 3, 95-116
Oriana Fallaci wobec problemów współczesnej Europy Marzena Sieńko s. 117-139