Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2002, Tom 57

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Losy insygniów hetmańskich wywiezionych do Polski przez Pawła Teterę w 1665 roku Mykoła Krykun Grzegorz Kuprianowicz s. 7-36
Francuska ideologia nacjonalistyczna z przełomu XIX i XX wieku w świetle publicystyki Stanisława Kozickiego Waldemar Plennikowski s. 37-49
Poglądy Feliksa Perla na kwestię żydowską Adrian Uljasz s. 51-77
Cukrownia i Rafineria „Lublin” w latach 1894-1914 Henryk Krawiec s. 79-119
Społeczna działalność lubelskich ziemian w ramach autonomicznego Wydziału Kolonii Letnich 1898-1914 Andrzej Przegaliński s. 121-138
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie w latach 1906-1939 Zdzisław Pawluczuk s. 139-165
Zarys działalności Stronnictwa Polityki Realnej podczas I wojny światowej w Królestwie Polskim Agnieszka Kidzińska s. 167-196
Prasa brytyjska o Polsce w ostatnich miesiącach caratu Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska s. 197-209
Wpływy Międzynarodówki Chłopskiej na Bałkanach Henryk Cimek s. 211-225
Strajk chłopski w Małopolsce w ocenie rządu i "Gazety Polskiej" Marek Sioma s. 227-248
Janusz Jędrzejewicz o wychowaniu Zbigniew Osiński s. 249-268