Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
1996, Tom 51

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zygmunt Mańkowski, badacz nowożytnych i najnowszych dziejów Polski Janusz Wrona s. 1-8
Bibliografia prac Profesora Zygmunta Mańkowskiego Zbigniew Zaporowski s. 9-22
„ »Nowa« Archeologia ” Jan Gurba s. 23-29
Uroczystości patriotyczne na Wawelu w latach Rzeczypospolitej Krakowskiej i w dobie autonomii galicyjskiej Józef Buszko s. 31-41
Krakowskie cukiernie i kawiarnie w XIX wieku Irena Homola-Skąpska s. 43-61