Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
ISSN 0239-4251
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia
2001, Tom 56

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jane Porter - angielska admiratorka Tadeusza Kościuszki Zofia Gołębiowska s. 7-15
"Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego" jako "miejscowa" gazeta Cesarstwa 1838-1861 Tomasz Demidowicz s. 17-39
Joseph Conrad and the Early British Critics of Colonialism in the Congo Henryk Zins s. 41-54
"Obrona bytu". Wczesne poglądy polityczne ugodowców z Królestwa Polskiego w świetle petersburskiego "Kraju" (1882-1896) Agnieszka Kidzińska s. 55-82
Sytuacja w guberni lubelskiej w latach 1905-1908 w świetle materiałów Urzędu Tymczasowego Generał-Gubernatora Lubelskiego Renata Ślusarska s. 83-112
Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 r. Alicja Głaz s. 113-131
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polscy jeńcy wojenni we Francji podczas I wojny światowej Piotr Boroń s. 133-147
Lubelski Urząd Wojewódzki wobec problemów społeczno-politycznych na Lubelszczyźnie w latach 1919-1926 Waldemar Kozyra s. 149-179
Badanie narracji historycznej : próba konceptualizacji kulturoznawczej Andrzej Radomski s. 211-233