Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 3
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1949, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura czasz lejowatych między Wisłą a Bugiem Leszek Gajewski s. 1-194
Kości człowieka neolitycznego z cmentarzyska kultury czasz lejowatych w Lesie Stockim (pow. Puławy) Tadeusz Dzierżykray-Rogalski s. 195-210
Dwa osobniki z cmentarzyska "A" kultury czasz lejowatych w Lesie Stockim (pow. puławski) Zenon Szczyglewski s. 211-221