Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1968/1969, Tom 23/24

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Quelques remarques sur la théorie de la définition chez Aristote Tadeusz Kwiatkowski s. 1-26
Nieznane projekty ustaw w Rzymie z 53 r. przed n.e. Tadeusz Łoposzko s. 27-46
O nierozwiązanych zagadnieniach z życia Salwiana z Marsylii Roman Kamienik s. 47-75
Z dziejów lubelskiej grafiki Mieczysława Adrianek s. 77-112
Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski we Francji i Szwajcarii podczas pierwszej wojny światowej Wiesław Śladkowski s. 113-150
Eugeniusz W. Tarle a legenda napoleońska Stanisław Wiśniewski s. 151-185
Bieliński i romantyzm rosyjski Józef Borsukiewicz s. 187-205
O powstawaniu nazw firmowych Czesław Kosyl Teresa Skubalanka s. 207-221
Z zagadnień metody literackiej w "Życiu człowieka" Leonida Andriejewa Maria Cymborska-Leboda s. 223-256
O perevode romana Bulgakova "Master i Margarita" na pol'skij âzyk Maja Szymoniuk s. 257-277
Jules Vallès et la critique Mieczysław Kaczyński s. 279-309