Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1950, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drugi grób kultury wstęgowej ceramiki malowanej z Jaszczowa, w pow. lubelskim Jan Kowalczyk s. 1-7
Nowe groby i cmentarzyska kultury czasz lejowatych Z Lasu Stockiego i Stoku, w pow. puławskim Zygmunt Ślusarski s. 9-54
Kultura amfor kulistych na Lubelszczyźnie Stefan Nosek s. 55-158
Grób psa kultury ceramiki sznurowej we wsi Strzyżów gm. Horodło, pow. Hrubieszów Jan Gurba s. 159-168
Czaszka psa neolitycznego ze Strzyżowa nad Bugiem Wacław Wasilewski s. 169-187