Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1952, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Położenie włościan i antagonizm klasowy w Gościeradowie u schyłku epoki feudalnej Juliusz Willaume s. 1-36
Początki Wielkiej Emigracji we Francji Jerzy Danielewicz s. 37-71
Rola mas plebejskich w Powstaniu Listopadowym 1830 Zygmunt Mańkowski s. 73-106
Położenie chłopów w dobrach Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII w. Ryszard Orłowski s. 107-170
Wtórne lokacje na łanach opuszczonych w Polsce w XV i XVI w. Józef Ryszard Szaflik s. 171-200
Misja berlińska J. K. Szaniawskiego w 1807-8 roku Juliusz Willaume s. 201-265
Instytut Puławski w latach rewolucji 1905-1907 Stanisław Krzykała s. 267-305