Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1973, Tom 28

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O religii Helwecjusza Kazimierz Wiliński s. 1-21
Teoria zjawisk estetycznych Władysława Witwickiego Bohdan Dziemidok s. 23-46
Teoria Eisenteina w świetle poznawczych możliwości filmu Maria Bystrzycka s. 47-55
Wpływ stressu psychologicznego na generację pomysłów w rozwiązywaniu problemów dywergencyjnych Radosław Drwal Wanda Szczepańska s. 57-81
Kultura wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej Jan Gurba s. 83-94
Studia nad topografią powstania Spartakusa Roman Kamienik s. 95-124
Tajne intrygi polityczne Marka Krassusa w latach 61-56 przed n.e.(?) Tadeusz Łoposzko s. 125-151
Leonard Coxe and the Erasmian Circles in Poland Henryk Stanisław Zins s. 153-180
Próba szacunku ludności Dubienki, Grabowca, Horodła i Tyszowiec oraz stratyfikacji zawodowej w drugiej połowie XVIII w. Krystyna Wróbel-Lipowa s. 181-203
Z dziejów polskiego handlu na pobrzeżu Morza Czarnego w końcu XVIII w. Marek Mądzik s. 205-226
Unormowanie prawne kontroli druku w Księstwie Warszawskim Małgorzata Willaume s. 227-240
Problematyka Żółtego Krzyża Andrzeja Struga Janina Hasiec s. 241-255
Wielowarstwowość liryki miłosnej Maryny Cwietajewej Zbigniew Maciejewski s. 257-276
E. M. Remarque "Czarny obelisk" Jan Miziński s. 277-292
Poetyka humoru wojennego : wybrane kwestie Zdzisław Jastrzębski s. 293-319
O tak zwanych quasi-sądach Romana Ingardena Janusz Misiewicz s. 321-328
Elipsa a równoważnik zdania : oznajmienie Barbara Boniecka s. 329-353