Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1972, Tom 27

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetycka funkcja mazurzenia w folklorze nad górnym Wieprzem Jerzy Bartmiński s. 1-15
Przezwiska ludowe gromady Gręzówka w powiecie łukowskim Barbara Borsuk s. 17-29
Poglądy Wissariona Bielińskiego na romantyzm w radzieckiej nauce o literaturze Józef Borsukiewicz s. 31-69
Pamiątkowe nazwy miejscowe w języku bułgarskim Mieczysław Buczyński s. 71-80
Z frazeologii staropolskiej używanej w języku polskim na Litwie na początku XVII w. : na podstawie "Disvrsu Nabożnego" A.S. Radziwiłła, wydanego w Wilnie w 1636 r. Bronisława Lindert s. 81-87
Zaimki w ukraińskim języku literackim XVII i początku XVIII w. Michał Łesiów s. 89-106
Władysław Syrokomla jako tłumacz poezji rosyjskiej Jan Orłowski s. 107-122
O ekspresywności języka Teresa Skubalanka s. 123-135
Deklinacje rzeczowników w Izborniku Światosława z 1076 r. Teotyn Rott-Żebrowski s. 137-160
Problematyka polskich nazw służebnych w oświetleniu historyków i językoznawców Paweł Smoczyński s. 161-196
O deminutywno-ekspresywnej funkcji dawnego formantu -ę we współczesnym języku bułgarskim i macedońskim (na tle tradycji staro-cerkiewno-słowiańskiej) Stefan Warchoł s. 197-207
O deminutywno-ekspresywnej funkcji dawnego formantu -ę we współczesnym języku bułgarskim i macedońskim : na tle tradycji staro-cerkiewno-słowiańskiej Stefan Warchoł s. 197-207