Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1960, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odwrót Spartakusa i fiasko przeprawy na Sycylię : przyczynek do powstania niewolników w l. 73-71 p. n. e. Roman Kamienik s. 1-23
Angielska historiografia tudorska : J. Neale i R. H. Tawney oraz ich poprzednicy Henryk Stanisław Zins s. 25-55
Polacy w powstaniu drezdeńskim 1849 roku Juliusz Willaume s. 57-78
Przemiany ekonomiczno-społeczne w guberni lubelskiej po reformie uwłaszczeniowej Zofia Mazurek s. 57-112
Wiersz Norwida w okresie Vade mecum Maria Grzędzielska s. 113-145
Z dziejów recepcji Lwa Tołstoja w Polsce Regina Gerlecka s. 147-174
Jan Lemański jako liryk w tomie sonetów W kraju słońca Jolanta Kowalczykówna s. 175-199
Z zagadnień powieści wspomnieniowej o tematyce dziecięcej w dwudziestoleciu międzywojennym Jerzy Święch s. 201-223