Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1971, Tom 26

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień powstania Spartakusa Roman Kamienik s. 1-31
Rzemiosło miejskie w Opolu Lubelskim Ryszard Szczygieł s. 33-49
Miejsce Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej "Samopomoc" w Bloku Antyfaszystowiskim w okresie wyborów do sejmu 1930 r. Henryk Cimek s. 51-75
O koncepcję językoznawstwa ogólnego Edmund Gussmann s. 77-94
Nowe tendencje w dramacie przełomu Barbara Czwórnóg-Jadczak s. 95-122
"Mcyri" Lermontowa a "Farys" Mickiewicza Józef Borsukiewicz s. 123-131
Wizja sceniczna "Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego Maria Rudzka-Symotiuk s. 133-156
Problematyka twórczości reportażowej dwudziestolecia międzywojennego Anna Nasalska s. 157-175
Z zagadnień prozy Jacka Bocheńskiego Jolanta Ługowska s. 177-207