Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1956, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia epistemologiczne w dziedzinie etyki Narcyz Łubnicki s. 1-31
Stanowisko kultury czasz lejowatych w miejscowości Chruszczów Kolonia powiat puławski Jan Gurba s. 33-42
Działalność plebejuszy rzymskich w prowincjach w czasach Cycerona Tadeusz Łoposzko s. 43-60
Nastroje wśród społeczeństwa Lubelszczyzny w okresie wojny narodowo-wyzwoleńczej na Ukrainie (1648-1654) Józef Ryszard Szaflik s. 61-80
Z dziejów organizacji handlu spławnego w Ordynacji Zamojskiej w końcu XVIII wieku Ryszard Orłowski s. 81-100
Uwagi o warszawskiej Gwardii Narodowej w powstaniu listopadowym Zygmunt Mańkowski s. 101-120
Udział wsi powiatu puławskiego w rewolucji 1905-1907 roku Albin Koprukowniak s. 121-142
Wpływ Rewolucji Październikowej na walkę mas pracujących Lubelszczyzny (1917-1919) Stanisław Krzykała s. 143-161
W sprawie przynależności historyka do szkoły Gabriel Brzęk Jerzy Danielewicz s. 163-180
Wersyfikacja "Meandrów" Felicjana Faleńskiego Maria Grzędzielska s. 181-206
Z techniki artystycznej satyr Adama Naruszewicza Alina Aleksandrowicz-Ulrich s. 207-228
O genezie i bohaterze "Róży" Żeromskiego Roman Rosiak s. 229-246