Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1959, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System fleksyjny ukraińskiej wsi gwary Kodeniec Michał Łesiów s. 1-16
Z badań nad estetyką satyry stanisławowskiej Alina Aleksandrowicz-Ulrich s. 17-52
Średniozamożne warstwy społeczeństwa rzymskiego w dobie upadku republiki Tadeusz Łoposzko s. 53-99
Wojska polkie w Danii 1658-1659 Adam Kersten s. 101-138
Opór włościan i formy walki klasowej w Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII stulecia Ryszard Orłowski s. 139-177
Marszałek szlachty lubelskiej Jan Jezierski wobec sprawy chłopskiej 1850-1857 Juliusz Willaume s. 179-213
Walka więźniów politycznych Janowa Lubelskiego w r. 1934 Marek Zdrojewski s. 215-231