Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1964, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O tak zwanym sylogizmie istoty u Arystotelesa Tadeusz Kwiatkowski s. 1-25
O definiowaniu wyrażeń okazjonalnych Leon Koj s. 27-55
Kwestia naczelnego dowództwa Pompejusza i ewakuacja Italii przez wojska republikańskie w wojnie domowej 49 r. p.n.e. Roman Kamienik s. 57-85
Upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle poglądów Jana Nepomucena Janowskiego Stanisław Wiśniewski s. 87-118
Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski) Jerzy Święch s. 119-146
Major themes and their presentation in Christopher Fry's dramas = Naczelne motywy i ich przedstawienie w dramatach Christophera Fry'a Marta Wiszniowska s. 147-158