Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1954, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja światopoglądu Aleksandra Hercena Narcyz Łubnicki s. 1-84
Zaburzenia plebsu miejskiego w Rzymie w latach pięćdziesiątych p. n. e. Tadeusz Łoposzko s. 85-128
Materiały do badań nad neolitem Małopolski Jan Gurba s. 129-178
Położenie i walka klasowa chłopów we wsiach starostwa parczewskiego w XVII wieku Józef Ryszard Szaflik s. 179-210
Sytuacja ekonomiczna i społeczna na wsi lubelskiej po reformie uwłaszczeniowej 1864 r. Zofia Mazurek s. 211-252
Z dziejów walk społecznych na Pomorzu Wschodnim w początkach reformacji : Elbląg, Królewiec Henryk Zins s. 253-267