Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1963, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klęska obozu republikańskiego w wojnie domowej 49-48 r. przed n.e. a odpowiedzialność Pompejusza Roman Kamienik s. 5-31
Pozycja społeczna tribuni aerarii Tadeusz Łoposzko s. 33-52
Gimnazjum kalwinów małopolskich w Bełżycach w pierwszej połowie XVII wieku Stanisław Tworek s. 53-93
Przesilenie w ministerstwie policji Księstwa Warszawskiego Juliusz Willaume s. 95-116
Gospodarstwo kolonistów niemieckich w południowowschodniej części Królestwa Polskiego (1815-1864) Wiesław Śladkowski s. 117-148
Władysław Syrokomla jako tłumacz Szewczenki Feoktist Ivanovič Pačovskij s. 149-166
Łamane zwroty myśli w "Meandrach" Felicjana Faleńskiego Maria Grzędzielska s. 167-191
Typy egotyczne w ujęciu charakterologii F. Künkla Mieczysław Łobocki s. 193-208
Analiza psychologiczna postawy recepcyjnej w procesie dydaktycznym Bohdan Komorowski s. 209-231
Henryk Sienkiewicz w oczach Lwa Tołstoja Regina Gerlecka s. 233-248