Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1967, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie idei leninowskich w walce o zjednoczenie międzynarodowego ruchu komunistycznego Stanisław Krzykała s. 1-25
Koncepcja szczęścia w powieści Marii Dąbrowskiej Noce i dnie Ewa Borowiecka s. 27-56
Wpływ zmęczenia na czas reakcji wzrokowo-ruchowej Krystyna Staroń s. 57-73
Tradycja i "rewolucja" w doktrynie poetyckiej T. S. Eliota Grażyna Bystydzieńska s. 75-84
Elementy realizmu i fantastyki w Niewidzialnym człowieku H. G. Wellsa Andrzej Zgorzelski s. 85-100
Polskie kontakty Lermontowa Józef Borsukiewicz s. 101-130
Problemy badania zaburzeń języka w afazji Józef Tadeusz Kania s. 131-150
Badania nad funkcjonalnością i skutecznością narady uczniowskiej Mieczysław Łobocki s. 131-174
Wschodnia granica a pochylonego w gwarach południowej Lubelszczyzny Jerzy Bartmiński Jan Mazur s. 175-221
Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiat Biała Podlaska Mieczysław Buczyński s. 223-256
Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiat Biała Podlaska Mieczysław Buczyński s. 223-256