Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1955, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza Nowej Gigantomachii Adam Kersten s. 1-20
Zbór lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce w latach 1570-1598 Stanisław Tworek s. 21-48
Krzysztof Kluk jako szermierz postępowych idei społecznych polskiego Oświecenia Gabriel Brzęk s. 49-78
Z dziejów wsi lubelskiej przed uwłaszczeniem Juliusz Willaume s. 79-154
Społeczno-polityczne poglądy Aleksandra Rembowskiego Jerzy Danielewicz s. 155-194
Obchody rocznic Rewolucji Październikowej na Lubelszczyźnie w latach 1924-1936 Marek Zdrojewski s. 195-216
Zagadnienie stosunku czasowego przyczyny i skutku Zdzisław Cackowski s. 217-235
Przyczynek do określenia stosunku zachodzącego między filozofią a logiką Leon Koj s. 237-251
Program literacki Bolesława Prusa Piotr Żbikowski s. 253-284
Właściwości językowe rot kościańskich z lat 1410-1428 Stefan Warchoł s. 285-316