Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1961, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozumowania ῾'Oτι i διότι u Arystotelesa Tadeusz Kwiatkowski s. 1-31
Problem wolnej woli a determinizm Henryk Borowski s. 23-31
Zasadniczy wątek mitologii japońskiej na podstawie świętych kronik "Kodziki" i "Nihongi" Tadeusz Margul s. 33-56
O głównych formach komizmu Bohdan Dziemidok s. 57-91
Stanisław Brzozowski w oczach Wacława Nałkowskiego Roman Rosiak s. 93-126
Andrzej Strug jako krytyk literacki Elżbieta Rosiak s. 127-159
Metaforyka wierszy Awangardy krakowskiej Jerzy Bartmiński s. 161-189
O dramatach Zofii Nałkowskiej Urszula Kowalska s. 190-211