Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1962, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie kultury logicznej Tadeusz Kwiatkowski s. 1-16
Robespierre ou les contradictions du jacobinisme = Robespierre albo sprzeczności jakobinizmu Albert Soboul s. 17-26
Swift's world comedy = Swifta komedia świata Jacek Mikoś s. 27-38
The "international" motive in H. James's stories : its thematic variations and function = Motyw "międzynarodowy" w opowiadaniach H. Jamesa : warianty tematyczne i funkcja Alina Szala s. 39-58
Some aspects of the Polish language in Americal : inter- and intralinguistic processes in the Polish of Americans of descent on the phonological level = Niektóre aspekty języka polskiego w Stanach Zjednoczonych : procesy inter- i intralingwinistyczne w języku polskim Amerykanów polskiego pochodzenia w dziedzinie fonologii Franciszek Lyra s. 59-86
Angielska relacja o Polsce z roku 1598 Edward Alfred Mierzwa s. 87-118
Elekcja Jana Kazimierza w 1648 roku Adam Andrzej Witusik s. 119-153
Gimnazjum kalwińskie prowincji małopolskiej w Bełżycach w pierwszej połowie XVII wieku Stanisław Tworek s. 155-194
Dziecko w twórczości Prusa : z historii tematu dziecięcego w literaturze Jerzy Święch s. 195-220
Z problematyki młodej prozy polskiej lat 1956-1959 Krzysztof Dmitruk s. 221-242
Obszarnicy lubelscy a ruch rewolucyjny na wsi w latach 1905-1907 Albin Koprukowniak s. 243-274