Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1966, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Helwecjusza filozofia dziejów Kazimierz Wiliński s. 37-66
Analiza logiczna a analiza gramatyczna jako zasadnicza metoda filozofii według Ludwika Wittgensteina Jan Srzednicki s. 67-81
Staroegipskie społeczeństwo zoolatryczne Tadeusz Margul s. 83-108
Socjologiczne problemy szkolnictwa zawodowego Stanisław Kosiński s. 109-127
Oddziały zbrojne Klodiusza 61-53 p.n.e. Tadeusz Łoposzko s. 129-159
Wojna Cezara z Pompejuszem na Wschodzie Roman Kamienik s. 161-191
Z dziejów kalwinizmu w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w. Stanisław Tworek s. 193-211
Likwidacja obrządku greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1875 Jan Lewandowski s. 213-244