Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
ISSN 0860-8288
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne
1957, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leninowska teoria odbicia w ujęciu Todora Pawłowa Narcyz Łubnicki s. 1-27
Teoria poznania Sieczenowa Zdzisław Cackowski s. 29-48
Walka Polski o obsadę biskupstwa warmińskiego na przełomie XV i XVI w. na tle polityki zjednoczeniowej Henryk Stanisław Zins s. 49-102
Działalność gospodarcza Pawła Orzechowskiego Stanisław Tworek s. 103-128
Skład społeczny, wyznaniowy i ideologia sejmiku lubelskiego w latach 1572-1648 Wiesław Śladkowski s. 129-156
Koloniści rolnicy w Ordynacji Zamojskiej w końcu XVIII wieku Ryszard Orłowski s. 157-179
Lipski komitet pomocy wychodźcom polskim (1831 Juliusz Willaume s. 181-196
Walka chłopów Ordynacji Zamojskiej o prawa serwitutowe w końcu XIX wieku Zofia Mazurek s. 197-220
Rozwój szkół rzemieślniczo niedzielnych na Lubelszczyźnie w latach 1833-1864 Karol Poznański s. 221-243
Przysłowia w "Meandrach" Faleńskiego Maria Grzędzielska s. 245-279