Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Wydawcy s. 5
Przedmowa Sawa (Hrycuniak) s. 7-9
Dokumenty odnoszące się do utworzenia Katedry Teologii Prawosławnej w Uniwersytecie w Białymstoku s. 11-19
Przemówienie Jego Eminencji, księdza metropolity Sawy, na uroczystej inauguracji działalności Katedry Teologii Prawosławnej s. 21-26
Bibliografia czasopisma teologicznego "Elpis" 1926-1937 Henryk Paprocki s. 27-43
Tajemnica Krzyża Świętego Sawa (Hrycuniak) s. 45-53
Prawosławie we współczesnym świecie Henryk Paprocki s. 55-68
O przygotowaniach do Soboru Wszechprawosławnego Jerzy Tofiluk s. 69-84
Kościół Prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej Antoni Mironowicz s. 85-125
Z dziejów prawosławnej diecezji białoruskiej (1700-1720) Marian Bendza s. 127-146
Świadomość religijna wyznawców Kościoła prawosławnego na Białostocczyźnie Andrzej Sadowski s. 147-169
Bractwa cerkiewne jako czynnik integrujący wyznawców Prawosławia w wielokulturowym społeczeństwie Jerzy Nikitorowicz s. 171-182
Cudowne ikony na Białostocczyźnie Grzegorz Sosna s. 183-197
Kult Supraskiej ikony Matki Bożej Piotr Chomik s. 199-205
Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu Jakub Kostiuczuk s. 207-212
Kult świętego męczennika Młodzieńca Gabriela Aleksy Kuryłowicz s. 213-241
Najnowsza historia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Doroteusz Sawicki s. 243-256
Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Jarosław Matwiejuk s. 257-276
From the Editor s. 277
Preface Sawa (Hrycuniak) s. 279-281
The inaugural address of Hus Beatitude, Metropolitan Sawa inauguration of the Chair of Orthodox Theology of The University in Białystok s. 283-289