Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Biblijne podstawy postu Henryk Paprocki s. 9-10
Historia rozwoju i kształtowanie się Płaszczanicy (Epitafionu) Jerzy Tofiluk s. 11-28
Co daje post współczesnemu człowiekowi Doroteusz Sawicki s. 29-45
Konferencja "Prawosławna eklezjologia" - wprowadzenie Sawa (Hrycuniak) s. 49-51
Biblijne podstawy eklezjologii Henryk Paprocki s. 53-58
Życie i dzieło ojca Dumitru Staniloae Dumitru Popescu Henryk Paprocki (tłum.) s. 59-68
Eklezjologia o. Mikołaja Afanasjewa Rościsław Kozłowski s. 69-86
Problemy posługi diakonów, prezbiterów i biskupów w kościele lokalnym Leonid Nil Henryk Paprocki (tłum.) s. 87-92
Instytucja pentarchii w Kościele Prawosławnym i jej znaczenie dzisiaj Athanasios Angelopulos Michaii Tritos Jerzy (Pańkowski) (tłum.) s. 93-98
Współczesna teologia grecka o eklezjologii Despo A. Lialiou Warsonofiusz (Doroszkiewicz) (tłum.) s. 99-103
Kościół lokalny i "diaspora" Mikołaj Ozolin Andrzej Kużma (tłum.) s. 105-114
Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce Marian Bendza s. 115-143
Europa i chrześcijaństwo : (wykład w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie) : (22 sierpnia 2003 r.) Jerzy (Pańkowski) (tłum.) s. 147-161
Poszukiwanie totalności : Kościół jako proces bogoczłowieczy w teologii Aleksego Chomiakowa Katarzyna Krasucka s. 163-178
"Słowo o Zakonie i Łasce" oraz "Słowo o Wyprawie Igora" - prawosławny kontekst odbioru Ivan Esaulov Jerzy Szokalski (tłum.) s. 179-199
Kultura prawosławna w dawnej Rzeczypospolitej Antoni Mironowicz s. 201-235
Sytuacja Cerkwi prawosławnej na Rusi Moskiewskiej od 1581 do 1653 r. Anna Smyk-Kojło s. 237-274
Przyrzeczenie dane unitom Marian Bendza s. 275-283
Pasterskie rozważania o sakramencie namaszczenia chorych Paul Meyendorff Włodzimierz Misijuk s. 285-298
Integracja Podlasia z Unią Europejską Marian Bendza s. 299-303
Charta Oekumenika - prawosławny punkt widzenia Jerzy Tofiluk s. 305-315
Stosunki Rzeczypospolitej z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym w okresie powojennym : (wybrane aspekty prawne) Jarosław Matwiejuk s. 317-329