Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Konferencja naukowa "Kościół Prawosławny w Polsce po II wojnie światowej", Białystok, 1-2 czerwca 2007 r. : program s. 7
Słowo na otwarcie konferencji Sawa (Hrycuniak) s. 9-10
Akcja "Wisła" i jej skutki dla Kościoła prawosławnego Grzegorz Kuprianowicz s. 11-38
Kształtowanie się stanu prawnego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Jarosław Matwiejuk s. 39-53
Działalność zagraniczna Kościoła prawosławnego Henryk Paprocki s. 55-61
Kultura słowna jako filar kultury prawosławnej we współczesnej Polsce Elena Fedjukina s. 63-75
Życie monastyczne w latach 1945-2005 Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 77-99
Historia i oddziaływanie klasztoru świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce Igumenia Hermonia (Szczur) s. 101-123
Szkolnictwo i działalność edukacyjna Jerzy Tofiluk s. 125-140
Działalność charytatywno-młodzieżowa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1945-2007 Doroteusz Sawicki s. 141-168
Służba duszpasterska młodego kapłana we współczesnym świecie Artur Aleksiejuk s. 171-196
Pojęcie "terenu kanonicznego" we współczesnej eklezjologii prawosławnej Marek Ławreszuk s. 209-224
Monaster w Căpriana (Republika Mołdawii) Ewa Kocój s. 225-232
Soteriologiczne znaczenie postrzyżyn i ślubów zakonnych Jerzy (Pańkowski) s. 233-267
Православная семья Jerzy (Pańkowski) s. 269-283
"Nie potrzebują lekarza zdrowi.... Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka", Krzysztof Leśniewski, Lublin 2006 : [recenzja] Jerzy (Pańkowski) Krzysztof Leśniewski (aut. dzieła rec.) s. 287-292
Nienawiść urojona Henryk Paprocki Richard Dawkins (aut. dzieła rec.) s. 293-343