Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Kazanie Marian Bendza s. 9-14
Oświeceniowa koncepcja człowieka : filozoficzna reforma antropologii politycznej Sławomir Raube s. 15-25
Antropologia w ujęciu o. Sergiusza Bułgakowa Jerzy Tofiluk s. 27-36
Poglądy Ojców i pisarzy kościelnych na człowieka : (krótka synteza) Jarosław Kadylak s. 37-43
Konferencja naukowa "Sekty i ich zagrożenie dla człowieka", Białystok, 3-4 czerwca 2005 r. - wprowadzenie Sawa (Hrycuniak) s. 47-48
Sekty: trudności ze zdefiniowaniem zjawiska. Próba ukazania niebezpieczeństwa Marian Bendza s. 49-60
Typologia i ezoteryczny charakter sekt Henryk Paprocki s. 61-66
Sekty jako problem duszpasterski Doroteusz Sawicki s. 67-90
Reinkarnacja a chrześcijaństwo Jakub Kostiuczuk s. 91-97
Główne cechy sekt totalitarnych Aleksander Dworkin Henryk Paprocki (tłum.) s. 99-108
New Age Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 109-122
Sekty w polskim systemie prawnym Jarosław Matwiejuk s. 123-135
Kościół prawosławny na ziemiach polskich w latach 1795-1918 Antoni Mironowicz s. 139-171
Pismo Święte w świetle teologii Kościoła wschodniego Jerzy (Pańkowski) s. 173-184
Монашество перед лицом вызовов современного мира Jerzy (Pańkowski) s. 185-192
Recepcja rosyjskiej myśli religijnej w Polsce Henryk Paprocki s. 193-203