Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sawa (Hrycuniak) s. 7-9
Образ и подобие Бога в человеке как основа православной антропологии : природный дар и личная задача Mikołaj Ozolin s. 11-17
Obraz i podobieństwo Boże w człowieku jako podstawa antropologii prawosławnej : dar naturalny i zadanie osobiste Mikołaj Ozolin Henryk Paprocki (tłum.) s. 19-25
Antropologia Ojców Kościoła IV-VIII wieków Henryk Paprocki s. 27-39
Antropologia Ojców Kościoła pierwszych czterech wieków Andrzej Kuźma s. 41-49
Antropologia i ascetyzm Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 51-70
Antropologia w pismach współczesnych teologów prawosławnych Krzysztof Leśniewski s. 71-95
Świętość człowieka w nauczaniu Kościoła prawosławnego Artur Jezierski s. 97-108
Kult świętych w Prawosławiu Jarosław Charkiewicz s. 109-159
Aktualny stan przygotowań do Soboru Panprawosłanego Jerzy (Pańkowski) s. 163-175
Grecki mnich Teodor pierwszym Prymasem Anglii Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 177-194
Terminologia filozoficzna w nauce Ojców Kościoła Łukasz Leonkiewicz s. 195-220
Filozofia i teologia : stare i nowe paradygmaty relacji Sergiusz Chorużyj Łukasz Leonkiewicz (tłum.) s. 221-244
O ikonografii świętych w prawosławiu Jarosław Charkiewicz s. 245-289
Eklezjologia Aleksego Chomiakowa Henryk Paprocki s. 291-303
Kościół jest jeden : próba katechizmowego przedstawienia nauki o kościele Aleksy Chomiakow Henryk Paprocki (tłum.) s. 305-330
Moja choroba - notatki o umieraniu. Moja choroba (Styczeń 1926) Sergiusz Bułgakow Paweł Grabowski (tłum.) Ewa Józefowska (tłum.) Henryk Paprocki (tłum.) s. 331-363
Krótka historia Prawosłanego Autonomicznego Kościoła Świętej Góry Synaj Doroteusz Sawicki s. 365-386
Homilia z okazji święta Trzech Świętych Hierarchów Marian Bendza s. 387-395
Podstawy nauki Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego o godności, wolności i prawach człowieka Paweł Przeciszewski (tłum.) s. 399-427