Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Экклесиологическое измерение современного христианства Jerzy (Pańkowski) s. 5-8
Europe and Christianity : from yesterday to tomorrow Marios Begzos s. 9-11
Europa i chrześcijaństwo : historia i przyszłość Marios Begzos Marek Ławreszuk (tłum.) s. 13-15
The Methodian mission on the Polish lands until the dawn of 11th century Antoni Mironowicz s. 17-32
Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego Krzysztof Leśniewski s. 33-42
Święci Cyryl i Metody w świetle filiokwistycznej idei Karola Wielkiego Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 43-48
Prawosławie i Islam : dialog św. Cyryla i Grzegorza Palamasa z muzułmanami Grzegorz Makal s. 49-55
Mnich i teolog - charakterystyka Świętych Braci na podstawie tekstów liturgicznych Marek Ławreszuk s. 57-61
Wpływy bizantyjsko-bałkańskie na ziemiach polskich na przykładzie Kodeksu Supraskiego Andrzej Borkowski s. 63-68
Kim jest Jezus Chrystus dla ruskich i rosyjskich Świętych? Teologiczna analiza "Żywotów Świętych" św. Dymitra Rostowskiego Krzysztof Leśniewski s. 69-77
Myths of Russia as a tool of socio-political persuasion Aleksy Kucy s. 79-83
Косово как колыбель и сокровищница сербской духовности в историческом и современном сознании восточных славян Iwan A. Czarota s. 85-91
Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomości wschodnich Słowian Iwan A. Czarota Dominika Kovačević (tłum.) s. 93-97
Biblijna nauka o świętości człowieka Jarosław Charkiewicz s. 99-106
Historia chrześcijańskiej rachuby lat Tomasz Stempa s. 107-116
Pisarze wczesnochrześcijańscy wobec filozofii starożytnej : (cz. I) Łukasz Leonkiewicz s. 117-128
Współczesny stan badań nad prawosławną hagiologią Jarosław Charkiewicz s. 129-137
Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi : działalność I i II Komisji (1652-1670) Daniel Sawicki s. 139-146
Teorie dotyczące powstania i początków prawosławnej parafii pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju Stefan Dmitruk s. 147-151
Сибирский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков) и его отношение к грекам Ivan Aleksandrovič Nikulin s. 153-157
Testament kniazia Lazara i Serbowie na początku XXI wieku Vladan Stamenković s. 159-163
Kult świętych serbskich w monasterach Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI wieku Piotr Chomik s. 165-172
Prawne i kryminologiczne aspekty zbrodni ludobójstwa serbskiej ludności na Bałkanach w XX wieku - wybrane zagadnienia Magdalena Ickiewicz-Sawicka s. 173-180
Idee mesjańskie w Prawosławiu : mesjanizm w testamencie św. księcia Łazarza Marek Ławreszuk s. 181-186
Obrońca Wiary - topos hagiograficzny w Cerkwi prawosławnej Michał Dżega s. 187-206
Rosyjski ruch odnowicielski w 1917 roku Kamila Pawełczyk-Dura s. 207-214