Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja naukowa "Prawosławie wobec problemów współczesnego świata", Białystok, 29 maja 2009 r. : program s. 7
Słowo wstępne Sawa (Hrycuniak) s. 9-11
Единство православной церкви в мире Mitrofan (Jurczuk) s. 13-26
Antropologia Kościoła prawosławnego w kontekście współczenej technokracji Jerzy Tofiluk s. 27-38
Prawosławie wobec zagrożeń ekonomicznych Henryk Paprocki s. 39-44
Czy historia jest nauczycielką we współczesnym świecie? Doroteusz Sawicki s. 45-53
Współczesne zagadnienia bioetyczne Artur Aleksiejuk s. 55-72
Prawosławie wobec problemu etnofiletyzmu Marek Ławreszuk s. 73-102
Rola monastycyzmu we współczesnym świecie Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 103-110
Prawosławie i ekologia Marian Bendza s. 111-130
XXV lat odbudowy Monasteru Supraskiego : jego odrodzenie oraz wzrost znaczenia Adam Musiuk s. 131-148
Nauka o Cerkwi według św. Hilariona Troickiego Jerzy (Pańkowski) s. 151-166
Historyczny rozwój Typikonu jerozolimskiego i jego współczesna rola Marek Ławreszuk s. 167-198
Prawosławie w aspekcie jednoczącej się Europy Włodzimierz Bendza s. 199-222
Kościół Chrystusowy w aspekcie dogmatyczno-katechetycznym Mirosław Białous s. 223-245
Motywacja ofiarowania jałmużny innym Jerzy (Pańkowski) s. 247-251
Prawosławne pojmowanie zbawienia Joanna Rękas s. 253-297
Miejsca biblijne i patrystyczne w Liturgii św. Bazylego Wielkiego Henryk Paprocki s. 299-321
Typologia świętych w Kościele prawosławnym : próba systematyki Jarosław Charkiewicz s. 323-380
Homilia z okazji święta Trzech Świętych Hierarchów Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 381-386
Streszczenie w języku angielskim s. 387-389