Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sawa (Hrycuniak) s. 7-9
Bizantyjski kanon ikonograficzny i jego adaptacja w krajach słowiańskich Jerzy Tofiluk s. 11-38
Związki pomiędzy ikoną, teologią i liturgią Henryk Paprocki s. 39-58
Sakralna muzyka bizantyjska i jej wpływ na staroruską muzykę cerkiewną Włodzimierz Wołosiuk s. 59-86
Церковная музыка и ее духовное воздействие Łarisa Gustowa s. 87-97
Світло в сакральній архітектурі Jurij Kryworuczko s. 99-137
Struktura symboliczna architektury świątyni : wprowadzenie do teologii wyrazu sztuki sakralnej Jerzy Uścinowicz s. 139-180
Konstrukcja i jej odbicie w strukturze przestrzenno-liturgicznej świątyni Adam Musiuk s. 181-191
Ikonostas Tatiana Misijuk s. 193-201
Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej Kościoła prawosławnego Jarosław Charkiewicz s. 205-226
Monastery diecezji turowsko-pińskiej w XVI wieku Antoni Mironowicz s. 227-250
Wspomnienie Matki Bożej i świętych w anaforach wschodnich Henryk Paprocki s. 251-265
Sakrament Świętego Chrztu Doroteusz Sawicki s. 267-298
Judaizm wobec animacji ludzkiego embrionu Artur Aleksiejuk s. 299-315
O pocieszeniu jakie daje teologia Łukasz Leonkiewicz s. 317-337
Homilia z okazji święta Trzech Świętych Hierarchów : (Katedra Św. Mikołaja w Białymstoku, 12.02.2011 r.) Henryk Paprocki s. 339-341