Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sawa (Hrycuniak) s. 7-8
Kształtowanie się terminu "Theotokos" w okresie soborów powszechnych i jego znaczenie chrystologiczno-soteriologiczne Wasilios A. Tsigkos Jerzy (Pańkowski) (tłum.) s. 9-32
La Vierge Marie dans l'histoire du salut Francoise Jeanlin s. 33-43
Dziewica Maria w historii zbawienia Francoise Jeanlin Henryk Paprocki (tłum.) s. 44-54
Matka Boża jako wzór macierzyństwa Doroteusz Sawicki s. 55-64
Obrzęd pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy Jakub Kostiuczuk s. 65-73
Dziewictwo Bogurodzicy jako wzór życia mniszego Grzegorz Charkiewicz s. 74-78
Treści nabożeństwa "Płacz Bogurodzicy" Jerzy Tofiluk s. 79-82
Pieśni nabożne wyrazem kultu Bogurodzicy Włodzimierz Wołosiuk s. 83-87
Matka Boża w Piśmie Świętym Nowego Testamentu Wsiewołod Konach s. 88-97
Dziewica Maria w Koranie Henryk Paprocki s. 98-103
Podkarpackie ikony Matki Bożej z XV i XVI wieku Marian Bendza s. 104-107
"Apokryfy z Biblii greckiej", Michał Wojciechowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Henryk Paprocki Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 111-115
Studium podyplomowe z teologii prawosławnej w roku akademickim 2000 s. 119-120
Powołanie Wydziału Teologii na Uniwersytecie w Białymstoku s. 120