Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja naukowa "Duch Święty i Jego oddziaływanie w świecie globalizacji", Białystok, 26 maja 2012 r. : program s. 5
Słowo wstępne Sawa (Hrycuniak) s. 7-10
Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym Henryk Paprocki s. 11-39
Globalizacja w nauczaniu Kościoła prawosławnego i stanowisko Kościoła Grecji w tej kwestii Athanasios A. Angelopoulos Jerzy Betlejko (tłum.) s. 41-63
Demokracja w pojęciu Kościoła prawosławnego Grigorios M. Liantas Jerzy Betlejko (tłum.) s. 65-74
Współczesne kierunki antropologiczne w jednoczącej się Europie Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 75-87
Wolność a europejskie konflikty zbrojne Andrzej (Borkowski) s. 89-96
Suwerenność narodowa a Unia Europejska Antoni Mironowicz s. 97-103
Wolność religijna i poprawność polityczna Artur Aleksiejuk s. 105-113
"Współczesna" antropologia chrześcijańska Jerzy (Pańkowski) s. 117-132
Nabożeństwo chrześcijańskie w IV wieku na podstawie "Konstytucji Apostolskich" Marek Ławreszuk s. 133-153
O wspominaniu świętych podczas proskomidii Jarosław Charkiewicz s. 155-193
Modlitwy odmawiane przed amboną Henryk Paprocki s. 195-215
Paschalia Kościoła prawosławnego : metody obliczania daty Paschy Marek Ławreszuk s. 217-277
Prenatalny rozwój człowieka w Biblii hebrajskiej : perspektywa judaizmu Artur Aleksiejuk s. 279-306
Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku Antoni Mironowicz s. 307-368
Stanowisko patriarchy Jeremiasza II Tranosa wobec zmiany kalendarza przez Watykan Andrzej (Borkowski) s. 369-389
Początki piśmiennictwa słowiańskiego oraz tłumaczeń na język cerkiewno-słowiański : cerkiewno-słowiańskie tłumaczenia, historia i rozwój Tomasz Stempa s. 391-411
"Muzyka zwrócona ku Bogu" Anna Vorozhko s. 413-437