Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homilia o świętych Bazylim Wielkim, Grzegorzu Teologu i Janie Chryzostomie Marian Bendza s. 7-12
Trzech świętych hierarchów Anatol Szymaniuk s. 13-19
"Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki" (Hbr 13,8) - Rok Jubileuszowy - problemy i nadzieje : (historyczność Jezusa Chrystusa) Doroteusz Sawicki s. 23-65
Sobór w Chalcedonie i jego dogmat Sawa (Hrycuniak) s. 69-83
Uwagi na marginesie nauki o mądrości bożej Marian Bendza s. 85-92
Wcielenie logosu w tekstach liturgicznych i w ikonografii Jerzy Tofiluk s. 93-106
Jedność misterium zbawienia: Boże Narodzenie, Teofania, Krzyż i Zmartwychwstanie Henryk Paprocki s. 107-116
Prawosławne nauczanie o Bogurodzicy wyrazem dogmatu wcielenia Słowa Bożego Doroteusz Sawicki s. 117-132
Sakrament namaszczenia chorych : próba systematyzacji wiedzy o misterium Świętego Oleju Adam Sawicki s. 133-152
Gadamer i aktualność ikony Paweł Rojek s. 153-157
Об одном важном спорном моменте в судьбах белорусской православной культуры XVI столетия в связи с историей Супрасльского Благовещенского монастыря Юрий Лабынцев s. 159-173
Книжная культура правоцлавного Подляшья XV-середине XVI вв. : (клиометрический анализ) Лариса Щавинская s. 175-189