Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja naukowa "Prawosławne świadectwo we współczesnym swiecie", Białystok, 30-31 maja 2008 r. : program s. 7
Uroczystość wręczenia JE ks. Metropolicie Sawie księgi jubileuszowej Doroteusz Sawicki s. 9-11
"Wiara i poznanie" : księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Profesorowi Sawie (Hrycuniakowi) Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski s. 13-16
Powitanie Jakub Kostiuczuk s. 17-18
Laudacja Jerzy Tofiluk s. 19-21
Podziękowanie Sawa (Hrycuniak) s. 23-26
Słowo wstępne Sawa (Hrycuniak) s. 27-28
Prawosławie w jednoczącej się Europie Jerzy Tofiluk s. 29-43
Современное состояние богословия Православной Русской Церкви Константин (Горянов) s. 45-68
Православное богословие сегодня Иов Геча s. 69-88
Prawosławie w obliczu globalizacji Marian Bendza s. 89-96
Prawosławie i sekularyzacja Henryk Paprocki s. 97-106
Kościół prawosławny a Konstytucja Unii Europejskiej Jarosław Matwiejuk s. 107-117
Prawosławie i jego świadectwo socjalne Doroteusz Sawicki s. 119-140
Duchowość i kultura prawosławna Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 141-150
Autorytet w Kościele Jerzy (Pańkowski) s. 153-162
Znaczenie autorytetu w praktycznym życiu Kościoła Jerzy Tofiluk s. 163-175
Charakter i specyfika liturgii uprzednio poświęconych darów Jerzy (Pańkowski) s. 179-195
Kazanie na święto Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku 12.02.2008 r. Doroteusz Sawicki s. 197-201
"W służbie Bogu i ludziom" - dziesięć lat z naszego życia Doroteusz Sawicki Doroteusz Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 205-208
Listy gratulacyjne otrzymane przez JE ks. Metropolitę Sawę (Hrycuniaka) z okazji wręczenia księgi jubileuszowej s. 210-260
Bibliografia czasopisma teologicznego "Elpis" za lata 1999-2008 Henryk Paprocki s. 263-273