Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Kazanie na święto Katedry Teologii Prawosławnej Doroteusz Sawicki s. 9-12
Utylitarystyczne rozumienie osoby ludzkiej Maria Nowacka s. 13-25
Prawosławna koncepcja człowieka Henryk Paprocki s. 27-41
Etyczne problemy medycyny Jerzy Tofiluk s. 43-55
Słowo wstępne Sawa (Hrycuniak) s. 59-61
Kościół - początek eschatonu Zdzisław J. Kijas s. 63-75
Kody kreskowe : wymiar eschatologiczny Władimir Baszkirow s. 77-83
Eschatologia sekt Paweł Stefanow s. 85-94
Eschatologiczny wymiar świata Jakub Kostiuczuk s. 95-104
"Apostasia i anastasis" w wymiarze eschatologicznym Jerzy Tofiluk s. 105-115
Śmierć i nieśmiertelność Doroteusz Sawicki s. 117-136
Antychryst i drugie przyjście Chrystusa Henryk Paprocki s. 137-141
Zakony rycerskie epoki wypraw krzyżowych : powstanie, organizacja i losy kilku zakonów Doroteusz Sawicki s. 145-205
Akt prawny cesarza Pawła I o następstwie tronu Wszechrosji a sytuacja Kościoła Prawosławnego Maria Paprocka s. 207-235
Kościół Prawosławny na ziemiach polskich w latach 1795-1918 Antoni Mironowicz s. 237-269
Odkrycie, ewangelizacja, czy podbój Ryszard Gaj s. 271-314
Sofiologiczne przesłanki poglądów teologicznych o. Sergiusza Bułgakowa Jerzy Tofiluk s. 315-334
Pozycja prawna organizacji religijnych w Rosji do reform wyznaniowych Piotra I Jarosław Matwiejuk s. 335-346
Świat i człowiek Jerzy (Pańkowski) Zdzisław Kijas (aut. dzieła rec.) s. 349-352
Pytanie o ekumenizm Jerzy (Pańkowski) Zdzisław Kijas (aut. dzieła rec.) s. 353-356