Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Jego Eminencja Ks. Metropolita Sawa doktorem "honoris causa" Uniwersytetu w Białymstoku s. 7-100
Czym jest myśl prawosławna Sergej Choružyj Henryk Paprocki (tłum.) s. 103-118
Anafora saidzka z VII wieku i jej relacja do Anafory świętego Bazylego Wielkiego Henryk Paprocki s. 119-145
"Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej", Georgios I. Mantzaridis, Lublin 1997 : [recenzja] Wojciech Słomski Georgios I. Mantzaridis (aut. dzieła rec.) s. 149-153
"Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia", Jerzy Kapuścik, Kraków 2000 : [recenzja] Katarzyna Krasucka Jerzy Kapuścik (aut. dzieła rec.) s. 154-163
Święto Katedry Teologii Prawosławnej Jerzy Tofiluk s. 167-172
Kazanie Henryk Paprocki s. 173-174
Słowo Jego Magnificencji Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Gębczyńskiego Marek Gębczyński s. 175-176
Kurs doskonalenia teologiczno-pedagogicznego dla nauczycieli religii prawosławnej (rok akademicki 1999 s. 177-179