Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Historia Kościoła Prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym : wprowadzenie Sawa (Hrycuniak) s. 9-11
Rewindykacja i niszczenie prawosławnych obiektów sakralnych na terenie II Rzeczypospolitej Antoni Mironowicz s. 13-34
Hierarchia prawosławna w okresie międzywojennym Doroteusz Sawicki s. 35-73
Prawosławne szkolnictwo w okresie międzywojennym Jerzy Tofiluk s. 75-85
Działalność misyjna i charytatywna Kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym : (zarys problematyki) Henryk Paprocki s. 87-91
Sytuacja prawna Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej Paweł Borecki s. 93-108
Konstytucyjne uwarunkowania pozycji prawnej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w II Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Matwiejuk s. 109-116
Życie monastyczne w okresie międzywojennym Urszula Pawluczuk s. 117-128
Kościół prawosławny na dawnych ziemiach polskich w XIX wieku. Cz. 2 Antoni Mironowicz s. 131-156
Wyjątkowe sytuacje i zdarzenia podczas sprawowania Świętej Liturgii i sposobów postępowania duchownych w takich wypadkach Adam Sawicki s. 157-184
Życie, działalność i twórczość św. Ignacego Branczaninowa Jerzy (Pańkowski) s. 185-225
Rozważania nad chorobą i grzechem narkomanii Artur Aleksiejuk s. 227-250
Kazanie na święto Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (12 lutego 2006 r.) Henryk Paprocki s. 251-252
"Bolschewistische Herrschaft und orthodoxe Kirche in Rußland : das Landeskonzil 1917 Karol Toeplitz Timm C. Richter (aut. dzieła rec.) Gisela-A. Schröder (aut. dzieła rec.) Günther Schulz (aut. dzieła rec.) s. 255-262
"Współczesna teologia prawosławna", Karl Christian Felmy, Białystok 2005 : [recenzja] Jerzy (Pańkowski) Karl Christian Felmy (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Starcy Pustelni Optyńskiej", Ireneusz Cieślik, Kraków 2005 : [recenzja] Jerzy (Pańkowski) Ireneusz Cieślik (aut. dzieła rec.) s. 267-269