Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
L’importance des études patristiques pour les études théologiques Jean-Claude Larchet s. 7-10
Międzynarodowy dialog teologiczny Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim Andrzej Kuźma s. 11-18
Tradition and Renewal in Contemporary Orthodox Theology Marios Begzos s. 19-22
Wybrane aspekty kultu Matki Bożej w Prawosławiu Jarosław Charkiewicz s. 23-31
Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego Marek Ławreszuk s. 33-41
Fonvizin: from fate to providence Adam Drozdek s. 43-47
"Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie (…) sąd własny je i pije" (1 Kor 11,27-29) – czyli o właściwym przygotowaniu się do Świętej Eucharystii według nauki Ojców Kościoła Adam Magruk s. 49-59
Феномен святости в системе религиозно-философских воззрений Zoja Kuca s. 61-73
Wybrani Ojcowie Kościoła wobec filozofii starożytnej (cz. II) Łukasz Leonkiewicz s. 75-86
Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii : analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Marek Ławreszuk s. 87-94
Biskup jako następca apostołów: spojrzenie metropolity Syberyjskiego Ignacego (Rimskiego-Korsakowa) Iwan Nikulin s. 95-98
The Intimacy of Paul to the Thessalonians in 1Thess. 2: 7b-12 Sotirios Despotis s. 99-111
Dogmatyzacja Prawdy Warsonofiusz (Doroszkiewicz) s. 113-118
Reguły św. Bazylego Wielkiego Pietrow Piotr s. 119-126
Niespodziewane pokrewieństwo: praktyka duchowa i analityka egzystencjalna Сергей Хоружий Łukasz Leonkiewicz (tłum.) s. 127-135
Myśl prawosławna i filozofia współczesna Сергей Хоружий Łukasz Leonkiewicz (tłum.) s. 137-142
Hezychazm i kultura Сергей Хоружий Łukasz Leonkiewicz (tłum.) s. 143-149
Antropologia prawosławna według świętego Iłariona (Troickiego) Kamila Pawełczyk-Dura s. 151-158
Church unions and their consequences in Poland Antoni Mironowicz s. 159-168
Przyczynek do badań nad początkiem Cerkwi na Zachodzie Rusi Radosław Liwoch s. 169-172
Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteru Andrzej Borkowski s. 173-181
Skład osobowy prawosławnego domu zakonnego pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy w latach 1881 – 1899 Stefan Dmitruk s. 183-190
Profesor Adam Stalony Dobrzański – mistrz i nauczyciel Jerzego Nowosielskiego Jarosław Szmajda s. 191-200
Kwestia „razdielnorieczija” i śpiewu wielogłosowego w nauczaniu staroobrzędowców rosyjskich Daniel Sawicki s. 201-209
Религиозно-антропологические аспекты духовно-нравственного воспитания в российской педагогике ХХ века Василий А. Сахаров Людмила Г. Сахаров s. 211-214
Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownych Rafał Jurowiec s. 215-220
"И звезда с звездою говорит…" : (посвящается 200-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова) Елена Федюкина s. 221-225
Encyklopedia hezychazmu Justyna Kroczak С. С. Хоружий (aut. dzieła rec.) s. 229-230