Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwości zastosowania narzędzia do pomiaru zrozumiałości tekstu Jasnopis w praktyce szkolnej Monika Czerepowicka s. 5-17
Der inflationäre Gebrauch von ethnolektalen Sprachelementen in der massenmedialen Produktion am Beispiel der Kurzgeschichten Michael Freidanks Anna Daszkiewicz s. 19-30
Synonimia w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimierza Haura (rzeczowniki) Cecylia Galilej s. 31-50
Przymiotnikowy formant -asy (-̓asy) jako przykład słowotwórczego archaizmu peryferycznego Irena Jaros s. 51-64
Zarys wzorca gatunkowego trip raportu Ewa Kaczmarz s. 65-81
Народнопісенний рефрен „Дай, Боже”: спроба ономастичної інтерпретації Natalia Kołesnyk s. 83-92
Uwagi o języku przesiedleńców z Trembowli i Wierzbowca na Podolu na podstawie spisanych wspomnień Anna Kostecka-Sadowa s. 93-106
Dwa kryteria empiryczności w językoznawstwie Hubert Kowalewski s. 107-118
Elementy gwarowe w antroponimach : na materiale z forów internetowych Renata Kucharzyk s. 119-131
Optymizacja jako wzorzec kształtowania pytań w rozmowie instytucjonalnej : na przykładzie relacji lekarz–pacjent i urzędnik−klient Mariusz Rutkowski s. 133-144
Zur Erfassung der Kollokationen in Vokabeltaschenbüchern und Vokabelheften für DaF-Lernende Joanna Targońska s. 145-171
Co znaczy straszyć? Próba analizy semantycznej Joanna Wołoszyn s. 173-185
"Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu", Artur Rejter, Katowice 2016 : [recenzja] Magdalena Graf Artur Rejter (aut. dzieła rec.) s. 187-192
Różnorodność językowa zabytkowych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie Anita Romulewicz s. 193-196
Recenzenci s. 197
Zasady etyczne s. 199
Procedura recenzowania s. 199-200
Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie „Prace Językoznawcze” s. 200-201