Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mariusz Rutkowski s. 5-6
Rola nazw własnych w publicystycznych tekstach prasowych Elżbieta Bogdanowicz s. 7-17
Uwagi o nazwach własnych w tekstach gier komputerowych z gatunku fantasy Izabela Domaciuk-Czarny s. 19-29
Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990) Mateusz Flont s. 31-54
Prezes Wszystko-mogę Kaczyński : sekundarne użycia antroponimów w przedwyborczym dyskursie politycznym Iwona Góralczyk s. 55-63
Nazwy programów telewizyjnych z udziałem celebrytów – próba analizy semantyczno-pragmatycznej Marcelina Kałasznik s. 65-75
Tytuły gier komputerowych – tendencje fleksyjne Krzysztof Kaszewski s. 77-88
Les noms propres des hommes politiques polonais en français et leurs interprétations Anna Kochanowska s. 89-100
Przezwiska i pseudonimy sportowców Marcin Kojder Mariusz Koper s. 101-111
"Same swoje" onimy filmowe – analiza wybranych nazw własnych pierwszej części trylogii Sylwestra Chęcińskiego i Andrzeja Mularczyka Monika Kresa s. 113-127
Tytuły współczesnych czasopism jako werbalno-wizualne znaki rozpoznawcze ideowych wspólnot : na wybranych przykładach magazynów dla rodziców Julia Legomska s. 129-145
Onimiczna kreatywność translatorska w tytułach filmów i seriali Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 147-158
Tytuły precedensowe w prasie rosyjskiej – semantyka i funkcjonowanie Iwona Anna NDiaye s. 159-170
Medioonomastyka w ramach mediolingwistyki Mariusz Rutkowski s. 171-180
„Świat na talerzu” i „Masterchef” – onomastyka medialna w zakresie kulinariów Marcelina Kałasznik Joanna Szczęk s. 181-192
Analiza dyskursywno-genologiczna nazw telewizyjnych programów publicystycznych w Polsce (2005–2015) Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz s. 193-206
Od "Grzesznego kąska" po "Gejzer namiętności" : Onimy w świecie kuchni erotycznej Agnieszka Wojcieszek s. 207-217
Świadomość użytkowników forów genealogicznych w zakresie nominacji antroponimicznej Piotr Złotkowski s. 219-236
Sprawozdanie z konferencji „Onomastyka medialna” (Olsztyn, 22−23 października 2015) Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 237-239
Recenzenci s. 240
Zasady etyczne s. 241
Procedura recenzowania s. 241-243