Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowiańskie dwuczłonowe imiona przezwiskowe ze "Słownika nazw terenowych Pomorza Zachodniego" Jerzy Duma s. 5-14
Kategoria aspektu w języku polskim i francuskim : na materiale "Małego Księcia" Antoine’a de Saint-Exupéry'’ego oraz w przekładach Jana Szwykowskiego i Zofii Barchanowskiej Anna Dziuban s. 15-29
Figurative Verben in medizinischen Zeitschriftenartikeln als Beispiel für alltägliche Wissenschaftssprache Marta Anna Gierzyńska s. 31-42
Kilka uwag o konspekcie lekcyjnym Renata Makarewicz s. 43-52
Konceptualizacja choroby w języku angielskim Dominika Malinowska s. 53-63
Inforozrywka (infotainment) w portalach informacyjnych tvn24.pl i tvp.info Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 65-75
"Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych", Maciej Czeszewski, Katarzyna Foremniak, Warszawa 2011 : [recenzja] Iwona Kosek Maciej Czeszewski (aut. dzieła rec.) Katarzyna Foremniak (aut. dzieła rec.) s. 77-80
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Œ"Świadomoœść językowa w perspektywie edukacyjnej"”, Opole 15-–16 maja 2013 r. Renata Makarewicz s. 81-84
"Nowe Zjawiska w języku, tekście i komunikacji", IV: "Metafory i amalgamaty pojęciowe", pod red. M. Cichmińskiej, I. Matusiak-Kempy, Olsztyn 2012 : [recenzja] Dominika Malinowska I. Matusiak-Kempa (aut. dzieła rec.) s. 84-87