Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie Mini Vibratora (Rehaforum Medical) w rehabilitacji pacjentki z obwodowym uszkodzeniem nerwu twarzowego : studium przypadku Joanna Białkowska Magdalena Osowicka-Kondratowicz Edyta Zomkowska s. 5-11
Rodzaj gramatyczny a płeć : przykład neutrum ekspresywnego w odniesieniu do osób i zwierząt w jednej z polskich gwar na Ukrainie Ewa Dzięgiel s. 13-23
"Nagroda" and "nagradzanie" (reward and awarding a prize) in a semantic syntax model Katarzyna Kokot-Góra s. 25-39
Problem nieobecności nazw gatunków drzew w "Pieśniach ludowych z Warmii i Mazur" na tle analizy etnograficzno-przyrodniczej Ewelina Lechocka s. 41-59
Impoliteness strategies in Guns N’Roses’ ‘Get in the Ring’ Jacek Łagun s. 61-68
Nazwy własne w „Dagome iudex” Michał Łuczyński s. 69-93
Намінатыўныя практыкі ў беларускім урбананіміконе : новыя кірункі даследаванняў Ганна Мезенка s. 95-101
Powstanie naukowego obrazu zwierząt i jego konsekwencje dla polskiej leksyki animalistycznej przełomu XVIII i XIX stulecia Krzysztof Waśkowski s. 103-122
"Błąd" a "pomyłka" : rozpoznanie semantyczne Mariola Wołk s. 123-132
"Absageschreiben auf Bewerbungen. Eine pragmalinguistische Studie", Joanna Szczęk, Berlin 2015 : [recenzja] Anna Dargiewicz Joanna Szczęk (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Kollokationen in Wissenschaftssprachen. Zur lernerlexikographischen Relevanz ihrer wissenschaftlichen Gebrauchsspezifika", Franziska Wallner, Tübingen 2014 : [recenzja] Joanna Targońska Franziska Wallner (aut. dzieła rec.) s. 137-144
Ogólnopolska konferencja naukowa „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie i ich odmiany” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3–4 września 2015 r.) Katarzyna Witkowska s. 144-147
EUROPHRAS 2015 : komunikat Monika Czerepowicka Iwona Kosek Sebastian Przybyszewski s. 147-149
Recenzenci s. 150
Zasady etyczne s. 151
Procedura recenzowania s. 151-152
Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie „Prace Językoznawcze” s. 152-153