Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 5
Zur Spezifik der adjektivischen Neologismen : einige Bemerkungen anhand des ‘Wortwarte’-Korpus Anna Dargiewicz s. 7-19
Verbal and pictorial metaphors in the theory of evolution Anna Drogosz s. 21-30
Dialog i monolog w XVII-wiecznych kole ̨dach na przykładzie "Symfonij anielskich" Jana Śabczyca Cecylia Galilej s. 31-42
"Kumulacja najniższych cen..." i "Wielka kumulacja promocji..." – czyli o ekspansywnści języka kultury konsumpcyjnej na przykładzie reklam Izabela Łuc s. 43-56
Analiza językowa okładek tygodników opinii na przykładzie „Polityki”, „Przekroju” i „Wprost” Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 57-72
Przegląd frazeologii blogu Rafała Ziemkiewicza Łukasz Piotrowski s. 73-83
"Einfluss der Halbpräfixe auf die Bedeutung und die Valenz der deutschen Verben", Anna Dargiewicz, Wrocłąw-Dresden 2006 : [recenzja] Lech Zieliński Anna Dargiewicz (aut. dzieła rec.) s. 85-89
"Semantyka i pragmatyka językowa. Słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu", Irena Szczepankowska, Białystok 2011 : [recenzja] Joanna Szerszunowicz Irena Szczepankowska (aut. dzieła rec.) s. 89-92