Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Końcówki dawnej liczby podwójnej czasowników w dialekcie warmińskim : na podstawie felietonów Seweryna Pieniężnego „Kuba spod Wartemborka gada” Maria Biolik s. 5-18
Die Homogenität des Kanakischen am Beispiel Michael Freidanks "Märchen auf Kanakisch und so : Wem ist dem geilste Tuss in Land?" (2001) Anna Daszkiewicz s. 19-35
Between tradition and progress in translation of technical standards Anna Drogosz Piotr Drogosz s. 37-43
Zagadkowa nazwa rzeki "Powa" dawniej "Pokrzywnica" Jerzy Duma s. 45-52
Ekwiwalencja semantyczna angielskich i polskich słów: "ridiculous", "funny", "śmieszny", "absurdalny" i "niedorzeczny" badana za pomocą "Multicorrespondence Analysis Method" Anna Juszko s. 53-65
Granice i pogranicza (bezgranicza?) językoznawstwa Aleksander Kiklewicz s. 67-82
Alkohol w leksyce staro- i średniopolskiej Zuzanna Krótki s. 83-100
Nazwy gatunkowe drzew w "Pieśniach ludowych z Warmii i Mazur" na tle analizy etnograficzno-przyrodniczej Ewelina Lechocka s. 101-118
Jak miała na imię żona Mieszka I? : jeszcze raz o problemie: „Dobrawa” czy „Dąbrówka” Michał Łuczyński s. 119-137
Dylematy badacza dawnej epistolografii Iwona Maciejewska s. 139-147
Tajemniczość w strukturze autokreacji na przykładzie ogłoszeń kobiet zamieszczanych w serwisie internetowym "Sympatia" Iza Matusiak-Kempa s. 149-158
Język niemieckich lotników wojskowych okresu międzywojennego i początku II wojny światowej : na podstawie broszury z 1941 roku Michał Sobczak s. 159-173
"Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach : na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim", Beata Ziajka, Kraków 2014 : [recenzja] Maria Biolik Beata Ziajka (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Z wykładami w Katedrze Języka Polskiego : seminaria lwowskie : część II Renata Makarewicz s. 179-181
Recenzenci s. 182
Zasady etyczne s. 183
Procedura recenzowania s. 183-184
Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie „Prace Językoznawcze” s. 184-185