Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jerzy Duma s. 5
Fonetyczne wykładniki stylizacji gwarowej w felietonach Seweryna Pieniężnego "Kuba spod Wartemborka gada" Maria Biolik s. 7-16
Próba opisu znaczeń leksemów "jasny/jasno Adam Dobaczewski s. 17-26
Czy istniał słowiański "Płaczybóg"? Jerzy Duma s. 27-32
Franciszek Ksawery Malinowski als Wissenschaftler Marzena Guz s. 33-40
Analiza stylistyczna leksyki "Acecadła Kisiela" i "Alfabetu Urbana" Krzysztof Legowicz s. 41-48
Czasownik "gnać": formacje pochodne, warianty gwarowe Anna Pospiszyl s. 49-57
"Serce" w homiliach Jana Pawła II Sebastian Przybyszewski s. 58-77
Pozytywny i negatywny stereotyp mężczyzny w Biblii a współczesny obraz Polaka Anna Rau s. 78-88
Nazwiska odimienne mieszkańców Mławy w latach 1660-1744 Urszula Skolimowska s. 89-95
Struktura składniowa wypowiedzeń wołaczowych,wykrzyknikowych i dopowiedzeniowych w dialogach siedmiolatków : na materiale z Olsztyna Anna Śledź s. 96-115
O nazwach polskich klubów piłkarskich występujących w ekstraklasie w latach 1927-1998 Wojciech Wilczyński s. 116-127
O nazwiskach polskich : co znaczą i o czym mówią nasze nazwiska? Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 128-137
"Nomen omen czyli jak nazwać firmę i produkt", M. Zboralski, Warszawa 1995 : [recenzja] Alina Naruszewicz M. Zboralski (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Ab ovo usque ad mala : łacina w kulturze polskiej", Aleksander W. Mikołajczak, Wrocław 1989 : [recenzja] Józefa Zalewska Aleksander W. Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 143-145
Konferencja międzynarodowa z cyklu: Język pogranicza kulturowego "Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych", Białystok-Supraśl 26-27 października 1998 Alina Naruszewicz s. 146-148
Prace magisterskie z językoznawstwa napisane w latach 1995-1999 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie s. 148-152