Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice dowcipu –: komunikacja, kontekst, interpretacja Iwona Benenowska s. 5-16
Nazwy obiektów terenowych z Warmii i Mazur motywowane nazwami zwierząt Maria Biolik s. 17-32
"“Hastu Problem, oder was?" “: zum Verhältnis von Sprache und Gewalt in den Kino- und Filmproduktionen "Knallhart" (2006) und "Wut" (2005) Anna Daszkiewicz s. 33-51
Czy rzeczywiœcie „"ręką własną pisana”?" : "Historya Domowa Klasztoru Imbramowskiego..." (1758-–1769) :– zagadnienia nadawców i odbiorców Agnieszka Futera s. 53-66
Interferencje gwar kaszubskich w polszczyźŸnie w zakresie fleksji werbalnej obserwowane u osób bilingwalnych Hanna Makurat s. 67-79
Strategie deskrypcyjne w Jana z Szamotuś "Kazaniach o Maryi Pannie Czystej" Iza Matusiak-Kempa Sebastian Przybyszewski s. 81-88
Intencjonalne językowe zakłócenia komunikacji internetowej (trolling, flaming, hejting) Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 89-97
O humorze w rozmowach urzêdowych Mariusz Rutkowski s. 99-108
"Pseudonim polski od czasów najdawniejszych do dziœś", Kinga Zawodzińska-Bukowiec, Kraków 2014 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Kinga Zawodzińska-Bukowiec (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia", pod red. Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa 2013 : [recenzja] Wanda Szulowska Dorota K. Rembiszewska (aut. dzieła rec.) s. 111-114
Sprawozdanie z XIX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Poznań -– Gniezno, 20-–22 wrześœnia 2014 r. Iza Matusiak-Kempa s. 114-121