Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nazwy wód płynących na Warmii i Mazurach powiązane etymologicznie z wyrazem "młyn", niem. "Mühle" Maria Biolik s. 5-19
Nazwy biblijne w "Trylogii husyckiej" Andrzeja Sapkowskiego Natalia Gorczowska s. 21-35
O postrzeganiu gwary przez użytkowników Internetu : (na przykładzie forum tłumaczy) Renata Kucharzyk s. 37-50
Россия – запад, Украина... свои – чужие? Łukasz Małecki s. 51-65
Grzeszyć słowem : o fragmencie językowego obrazu świata staroobrzędowców na podstawie "Spowiedzi pustelniczej" Joanna Orzechowska s. 67-73
Tradycja w ustnych przekazach ludowych Halina Pelcowa s. 75-90
Etnolingwistyczna analiza leksemów koloru niebieskiego w językach polskim i włoskim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym Sylwia Skuza s. 91-111
Z problemów paradygmatyki zwrotów frazeologicznych - "iść w odstawkę" Katarzyna Witkowska s. 113-119
"O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich", Alina Fras, Wrocław 2013 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Alina Fras (aut. dzieła rec.) s. 121-123