Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Imiona poddanych klasztoru węgierskiego z 1745 roku Maria Biolik s. 5-23
O pisarstwie gawędowym Maryny Okęckiej-Bromkowej Joanna Chłosta-Zielonka s. 25-35
"Jednakowość znaczeń czy nie?" - jako problem przy szkoleniu umiejętności w ramach translatoryku Anna Dargiewicz s. 37-47
Semantyka barw wyrażana przez struktury morfologiczne w gwarach południowomazowieckich Izabela Ejsmunt s. 46-56
Metaforyka "późnej poezji" przełomu XX i XXi wieku Leokadia Hull s. 57-69
O tzw. formalnych deminutywach wśród ludowych nazw środków czynności Irena Jaros s. 71-78
Aspekt interakcyjny wyrażeń idiomatycznych : nacechowanie genderowe frazeologizmów w komunikacji językowej Aleksander Kiklewicz s. 79-104
Historia pewnego kwitariusza Alicja Kołakowska s. 105-113
"Słoma w butach" Iwona Kosek s. 115-122
Ekwiwalencja przekładu wyrażeń opisujących chód w opowiadaniu G.K. Chestertona "The Queer Feet" Ewa Kujawska-Lis s. 123-136
Mówić nieprawdę, nie kłamiąc? O zmyślaniu : analiza semantyczna i składniowa jednostki językowej "ktoś zmyśla coś" Paulina Lipka s. 137-149
Psychoanaliza przejęzyczenia w "Anhellim", czyli o studium Stefana Baleya "Psychoanaliza jednej pomyłki Słowackiego" Marek Lubański s. 151-157
Miejsce "Przydatku do uwag" Aleksandra Pawła Zatorskiego w procesie kształtowania się języka polskiej prozy powieściowej Iwona Maciejewska s. 159-170
Sposoby adaptacji polskich nazwisk do niemieckiego systemu językowego : na podstawie źródeł z dawnego komornictwa jeziorańskiego z XVV-XVIII wieku Iza Matusiak s. 171-186
Semantyczna i syntaktyczna analiza leksemu "aluzja" Sebastian Prtzybyszewski s. 187-200
Hipertekstualny wzorzec zapowiedzi dziennikarskiej w "newsmedialnym" otoczeniu Internetu Jakub Skowron s. 201-218
Kognitywna metafora drogi w wybranych tekstach zespołu "Armia" Marta Wilczewska s. 219-232
O "boleniu żołądka, kwartanie" i innych "srogich" chorobach w listach Jadwigi Rafałowiczówny do Elżbiety Sieniawskiej Katarzyna Zawilska s. 233-240
Trzy elementy projektujące język Noam Chomsky Robert Boroch (tłum.) s. 241-273
"Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku", Elżbieta Awramiuk, Białystok 2006 : [recenzja] Renata Makarewicz Elżbieta Awramiuk (aut. dzieła rec.) s. 275-278
"Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego", Robert Mrózek, Kraków 2007 : [recenzja] Maria Biolik Robert Mrózek (aut. dzieła rec.) s. 278-281
"Słownik gramatyczny języka polskiego : podstawy teoretyczne : instrukcja użytkowania", Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Warszawa 2008 ; "Słownik gramatyczny języka polskiego" [CD-ROM], Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Warszawa 2008 : [recenzja] Sebastian Przybyszewski Robert Wołosz Włodzimierz Gruszczyński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) Marcin Woliński (aut. dzieła rec.) s. 281-291
Sprawozdanie z interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Preservation of Lithuania Minor's Cultural Heritage and Strengthening of Regional Identity (Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości litewskiej i wzmacnianie tożsamości regionalnej)", Kłajpeda 12 marca 2008 Sebastian Przybyszewski s. 291-293